Kategorioj
anonco

Bonvenon ĉe varsovio.info

Karaj legantoj!

Ni havas plezuron bonvenigi vin en retpaĝo pri nia urbo – Varosvio.

Per ĉi tiu retpaĝo ni intencas helpi al vi defore ekkoni la ĉefurbon de Pollando kaj subteni vin per informoj okaze de via vizito ĉi tie. Ni planas afiŝi ĉi tie artikolojn pri diversaj vizitindaj lokoj – tiuj bone konataj, sed ankaŭ tiuj, kiujn vi ne trovos en kutimaj gvidlibroj. Evidente, ĉar tems pri urbo en kiu naskiĝis Esperanto kaj en kiu L.L. Zamenhof vivis plejparton de sia vivo, ne mankos ĉi tie ankaŭ mencioj pri lokoj ligitaj kun la internacia lingvo kaj ties iniciatinto.

La retpaĝo kreiĝis pro iniciato de du varsoviaj Esperantistoj: Tobiasz Kubisiowski kaj Łukasz Żebrowski, sed ni esperas, ke estonte siajn artikolojn aperigos ĉi tie ankaŭ aliaj aŭtoroj.

Ni kore invitas al legado kaj ankaŭ al kunlaboro!